Kære brugere, samarbejdspartnere og interesserede

Det er med stor beklagelse og ærgrelse at KRIS-Danmark efter 15 års virke må meddele at det er endegyldigt slut med vores tilbud ved årets udgang.

Vi har i det forgangne år forsøgt at skaffe de fornødne midler til at kunne fortsætte vores resocialiseringsarbejde med kriminelle. Det har desværre ikke været muligt på trods af ansøgninger til relevante private og offentlige fonde og puljer, henvendelser til Kriminalforsorgen og kommune, kontakt til kommunalpolitikere og besøg af Socialborgmester, skrivelser til ministre, udvalg og politikere i Folketinget samt foretræde for Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg.

Intet har virket, og vi må derfor lukke og slukke og melde os under fanerne med andre gode resocialiserende indsatser til målgruppen, som har lidt samme skæbne de senere år.

Det er betænkeligt og beskæmmende, at der ikke er større fokus på resocialisering udenfor murerne. Det er vores erfaring at en del af målgruppen ikke benytter sig at de få kommunale tilbud, der findes på området, så med lukningen af KRIS-Danmark efterlades rigtig mange kriminelle med samme tanke-, adfærds- og handlingsløsninger, som før de blev indsat til afsoning. Det kan umuligt være i nogens interesse skulle man synes!

Det har været 15 år med et fantastisk spændende og berigende arbejde med mennesker, der har haft brug for hjælp til at bryde med en uhensigtsmæssig og ødelæggende kriminel livsstil for dem selv, deres børn, ægtefæller/kærester, forældre og ikke mindst for samfundet.

Vi har igennem årene oplevet mange, der har kunne bruge KRIS-Danmark som afsæt til en kriminalitetsfri tilværelse med et arbejde eller uddannelse og stabilt netværk. En stor tak til jer alle og vi ønsker jer held og lykke.

Vi vil også takke vores samarbejdspartnere gennem årene Café Exit og High Five som yder en kæmpe indsats for målgruppen på mange områder – hold fanen højt. Der er snart ikke andre end jer at gå til.

Og stor tak til Kriminalforsorgen og tidligere direktør William Rentzmann, som inviterede KRIS-Danmark indenfor murene og var en stor støtte. Tak til alle de mange gode ansatte i fængslerne, som vi har haft et super samarbejde med samt sagsbehandlere i kommunerne, specielt i Københavns Kommunes Hjemløseenhed, som har bistået med at få en del af vores brugere trygt videre i egen lejlighed.

Tak til jer alle fra os i KRIS-Danmark og rigtig glædelig jul – pas på jer selv derude.