KRIS Danmarks medarbejdere i fængslerne har  samtaler med de indsatte.
Samtaler omhandler bl.a. kriminalitet, gentagelsesmønstre, misbrug og motivation samt information om KRIS Danmarks koncept og tilbud.

FORMÅL

Fængselsgruppens hovedopgave er at:

 • etablere kontakt til indsatte i de danske fængsler og informere om KRIS Danmarks tilbud.
 • informere samarbejdspartnere i fængsler, kommuner og andre instanser om KRIS Danmarks tilbud.
 • løbende vedligeholde kontakten gennem besøg og samtaler med henblik på at fastholde og styrke den indsattes motivation for en positiv forandring.

Fængselsgruppen fører samtaler med og gennemfører forhåndsscreening af interesserede indsatte med henblik på at få afklaret, om de er KRIS Danmarks målgruppe.
Fængselsgruppen kan desuden deltage i handleplansmøder sammen med fængselspersonalet i forbindelse med udarbejdning af handleplaner og forbesøg for den enkelte indsatte.

MÅLET

Målet er, at den indsatte kan blive udstationeret til KRIS Danmarks bosteder og deltage i og gennemføre undervisning i kurset “Kriminalitet som livsstil”.
I enkelte tilfælde kan der være tale om frigang/ ambulant deltagelse.

Se i øvrigt Udstationering.

SAMARBEJDSPARTNERE

Vi samarbejder med

 • kriminalforsorgen
 • behandlingsinstitutioner
 • misbrugscentre
 • kommuner

FÆNGSLER PÅ SJÆLLAND OG FYN

KRIS Danmark besøger følgende fængsler på Sjælland og Fyn

 • Stf. Jyderup besøges af Bill Glargard
 • Stf. Horserød besøges af Bill Glargard
 • Stf. Nyborg besøges af Tom Hudecek
 • Stf. Ringe besøges af Tom Hudecek
 • Stf. Søby Søgaard besøges af Tom Hudecek
 • Københavns Fængsler besøges efter anmodning af Bill Glargard
 • Arrest besøg Sjælland Bill Glargard

FÆNGSLER I JYLLAND

KRIS Danmark besøger følgende fængsler i Jylland

 • Stf. Østjylland besøges af Tom Hudecek
 • Stf. Midtjylland besøges af Tom Hudecek
 • Stf. Sdr.Omme besøges af Tom Hudecek
 • Stf. Renbæk besøges af Tom Hudecek
 • Stf. Kragskovshede besøges af Tom Hudecek
 • Arrestbesøg Fyn og Jylland Tom Hudecek

Vi kommer naturligvis også gerne i andre fængsler og arrester landet over efter behov og efterspørgsel.

KONTAKTOPLYSNINGER

Bill Glargard   tlf: 2715 9988

Tom Hudecek   tlf: 2687 3022