Frigang og ambulant behandling

KRIS Danmark tilbyder et begrænset antal frigangspladser. Disse er primært tilegnet indsatte fra Statsfængslerne i Danmark og Kriminalforsorgens pensioner, som ikke har mulighed for udstationering.

Borgere som kommer direkte fra ’gaden’, misbrugsbehandlinger, kommuner/aktivering mv. eller andre institutioner kan dog også komme i betragtning.

Visitationsproceduren for frigangsdeltagere er den samme som for øvrige brugere.
Frigangsdeltagerne skal opfylde kriterierne for at være i KRIS Danmarks målgruppe, dvs. have en ’kriminel livsstil’, være stoffri, ikke få stemningsændrende medicin mv.
Det er vores erfaring, at det er det samlede tilbud, der har den største påvirkning, dvs. undervisning og botilbud.

Frigang og ambulant deltagelse koster 2750 kroner pr måned (Inkl moms)

Man er velkommen til at ringe til KRIS Danmarks socialrådgiver, som vil besvare tvivlsspørgsmål og hjælpe med at tilrettelægge en visitation.