Husregler

På KRIS Danmarks bosteder må der ikke være stoffer, alkohol, vold, trusler om vold eller kriminalitet.

Der tages urinprøver regelmæssigt, og alkoholtest ved behov.

De første 14 dage må man ikke overnatte ude. Beboeren skal være hjemme hver aften kl. 23. Dog fredag og lørdag aften kl. 24.

Udstationerede beboere på fængselsvilkår:

Udstationerede beboere på fængselsvilkår må kun forlade bofællesskabet, når der er givet tilladelse til udgang fra fængslet og efter aftale med personalet. Udstationerede på fængselsvilkår har ret til orlov 3. weekend (fra fredag kl. 14 til søndag kl. 23) til en af fængslet/moderanstalten godkendt udgangsadresse, i henhold til udgangsbekendtgørelsen, reglerne for åbent fængsel.

Udstationerede beboere på pensionsvilkår:

Udstationerede beboere på pensionsvilkår kan tage på orlov første gang 3. weekend (fra fredag kl. 14 til søndag kl. 23) til en af fængslet/moderanstalten godkendt udgangsadresse og efter aftale med personalet.Orlovsbetingelser er for beboere fælles ved at man kan tage på orlov hver weekend efter den først afholdte.Alle udstationerede beboere skal på hverdage være tilbage på institutionen hver aften kl. 23.00 dog fredag og lørdag aften kl. 24.00.

Underretning af Kriminalforsorgen/fængslet:

Kriminalforsorgen vil blive underrettet, såfremt der konstateres uregelmæssigheder, eller reglerne bliver overtrådt.
Da vi ikke har døgnbemanding, vil vi ikke altid med det samme kunne indberette, hvis reglerne overtrædes. Hvis en person fx har taget stoffer om aftenen, vil vi typisk først næste morgen konstatere dette, og derefter tager vi straks kontakt til det aktuelle afsoningssted.

Fraflytning/afbrudt forløb:

 • Personlige ejendele er fjernet, og brik er afleveret
 • At værelset er i samme stand som ved indflytning
 • Resthusleje udbetales ikke
 • KRIS-Danmark har ikke ansvar for eventuelt efterladte ejendele

Ved indskrivning underskriver klienten nedenstående:

Husregler:

Formålet med dit ophold i Care-House/KRIS-Danmark er, at deltage aktivt og gennemføre programmet ”Kriminalitet som livsstil”. For at du kan opnå det optimale udbytte af dit ophold, gælder nedenstående:

 • Ingen stoffer[1], ingen alkohol, ingen vold eller trusler om vold. Reglerne er gældende både dagligt og weekend i og udenfor huset.
 • Ingen kriminalitet
 • Du må ikke omgås aktive misbrugere og kriminelle
 • Den dag du ankommer til KRIS-DK skal du forblive på stedet, bortset fra 1½ times indkøb. Dette gælder om du er på pensionsvilkår eller fængselsvilkår.
 • Du skal være hjemme senest kl. 23.00 på hverdage, samt om søndagen. De to første weekender af udstationeringen, skal du overnatte i Care-House og senest være tilbage kl. 24.00 fredag og lørdag. Indgangsdøren ved trappen i Care-House 1 låser automatisk kl. 23.00, dog kl. 24.00 fredag og lørdag. (udstationerede beboere må udelukkende overnatte på den af moderanstalten godkendte udgangsadresse)
 • Ingen overnattende gæster og besøg efter aftale med personalet. Ingen kønslig omgang med andre brugere.
 • Rygning på fællesarealer ikke tilladt.
 • Hold rent på værelset og ryd op efter dig selv. Pas den rengøringspligt du får tildelt.
 • Urinprøve og alkoholtest kan forlanges af personalet.
 • Ingen husdyr.
 • Der må IKKE hænges noget på væggen – brug opslagstavlen.
 • Det er ikke tilladt at have TV, video/DVD, store lamper, malerier og møbler.
 • Hvis du ønsker at køre bil under opholdet, SKAL du fremvise gyldigt kørekort til personalet.
 • Hvis du bliver syg skal du meddele dette på morgenmødet kl. 8.30 i undervisningen. I tilfælde af sygdom, må du ikke forlade stedet samme dag, hvor du har sygemeldt dig. Du skal være i Care House så længe du er syg, bortset fra måltiderne.
 • Alle aftaler med kommune, tandlæge, kriminalforsorg mv., skal placeres uden for undervisningstiden. Hvis det ikke er muligt, skal du i god tid (ikke samme dag!) tale med socialrådgiveren i KRIS-Danmark herom. Alle aftaler skal laves med socialrådgiveren – ikke med underviserne eller andet personale.
 • Ved afbrudt forløb: Personlige ejendele skal fjernes og personlig kode nulstilles/nøgle afleveres.

[1] Gælder også noget Medicin bl.a. indeholdende kodein f.eks. kodimagnyl, pinex Comp m.m.

Desuden skal blå birkes helt undgås. Tal altid med personalet, hvis du er i tvivl.