Kontrol i bofællesskaberne

Hver morgen på alle hverdage er der i undervisningen morgenmøde kl. 8.30 med personalet. Her bliver den kommende dag gennemgået og div. Aftaler indgået. Der køres aftenrunder i weekender og helligdage. Der er endvidere løbende kontakt til de enkelte beboerne i løbet af dagen ved deltagelse i undervisning og sociale aktiviteter med personale.

De første 14 dage må man ikke overnatte ude. Beboeren skal være hjemme hver aften kl. 23. Dog fredag og lørdag aften kl. 24.

Videoovervågning
Kontrollen består i videoovervågning af indgangsdøre og et key-tac system (nøglekort), hvor vi efterfølgende kan aflæse, hvornår beboerne har låst sig ind, og se på overvågningsfilmene, om de er kommet ind på rette tidspunkt.

Urinprøver
Der tages urinprøver stikprøvevis (ca. en gang om ugen) og på konkret mistanke. Ved mistanke om indtagelse af alkohol anvendes alkoholmeter.
Såfremt en udstationeret har indtaget stoffer/alkohol, kan han ikke længere opholde sig på vores bosted og må tilbageføres til afsoning/bortvises.

Journalføring
Der føres dagligt dagbog, herunder om der er indgået/ændret aftaler med en beboer. Det noteres ligeledes, hvis en beboer flytter, bortvises etc.

Bortvisning og karantæne
Indtagelse af stoffer eller alkohol medfører øjeblikkelig bortvisning. Vold eller trusler om vold er også bortvisningsgrund. Bortvisning kan endvidere ske, hvis indgåede aftaler ikke overholdes. Dette vurderes i hvert enkelt tilfælde efter samtale med personalet.

Ved bortvisning skal nøgle og brik afleveres. Desuden skal beboeren tage sine ejendele med, hvis det er muligt.

Så vidt det er muligt, skal kontakten til den bortviste bevares, og vedkommende hjælpes videre til et andet relevant tilbud.

Vi giver minimum 30 dages karantæne. Desuden skal de resterende beboere informeres om, hvad der er sket, og at de ikke kan have besøg af den bortviste.

Relevante samarbejdspartnere skal kontaktes, det være sig kriminalforsorgen, kommuner, misbrugscentre etc.

Personale

Der er personale til stede alle hverdage mellem kl. 08:00-15:30.

KRIS Danmark har ikke døgn personale. Men vi har et rådighedsvagt system, således at beboerne/politi eller andre myndigheder altid kan komme i kontakt med personalet uden for normal åbningstid.

Rådighedsvagten er altid til rådighed for beboerne uden for normal åbningstid. Dette gælder også om natten, i weekender og på helligdage. Ekstra medarbejdere kan kaldes ind efter behov, f.eks. hvis en beboer overtræder husregler (vold, stoffer etc.).

Om aftenen, i weekender samt på helligdage er der en rådighedsvagt, som kommer forbi og observerer, om beboerne er hjemme, og hvordan huset ser ud.

Fængselspersonale, Politi og andre offentlige instanser, kan også kontakte rådighedsvagten. Der henstilles dog til at nummeret kun benyttes i nødstilfælde.

Rådighedsvagten træffes på tlf: 25 79 74 48