Målgruppe

Den primære målgruppe er indsatte i de danske fængsler, samt løsladte/prøveløsladte brugere som typisk har flere indsættelser bag sig. Vi kalder dem “livsstils kriminelle”

KRIS Danmarks program tilbydes også borgere, der kommer direkte fra ’gaden’, misbrugsbehandlinger, kommuner/aktivering mv.
Man skal være opmærksom på, om man opfylder kriterierne for at være i KRIS Danmarks målgruppe.

Kriterier er:

For at deltage i programmet, skal man have været stof- og alkoholfri i mindst 30 dage.
Man må ikke indtage narkotika, alkohol, stemningsændrende medicin og anabolske steroider under opholdet.
Man skal være indstillet på at være deltagende i gruppesammenhæng.
At man ikke er aktivt medlem af en gruppering.

At man ikke ikke indtager stemningsændrende medicin.
Fælles for medicin er at der skal følge en plan med fra start af forløb.

 

 

 

Rediger