KRIS-Danmark er en del af den selvejende institution The Clean House, der består af 3 dele, undervisning/udslusningstilbuddet KRIS-Danmark, værestedet Clean House og bofællesskabet Clean Home.

Da Kris-danmark beklageligvis som bekendt står for at skulle lukke, er bofælleskabet Clean home afviklet og de sidste beboere har fraflyttet enheden.

 


KRIS-Danmark:

Tilbuddet til kriminelle, der ønsker et kriminalitetsfrit liv. Vi tilbyder et kognitivt baseret undervisningsprogram, hvor den enkelte bruger arbejder med sine kriminelle tankemønstre. Målgruppen i KRIS-Danmark er kriminelle, der er motiveret for at skabe en ændring i deres liv og som søger nogle redskaber til, at kunne begå sig i samfundet på normal vis og leve et liv uden kriminalitet.
For at kunne flytte ind hos KRIS-Danmark og følge undervisningsprogrammet ”Kriminalitet som livsstil”, skal man have 30 dages dokumenteret clean tid. Hovedparten af de brugere der er i tilbuddet er udstationeret hertil fra landets fængsler. Det betyder også, at vi har forholdsvis restriktive regler bl.a. i forhold til hjemkomsts tider til bofællesskaberne, urinprøve kontrol og kamera overvågning. Brugerne bor i 2 bofællesskaber på Dortheavej i KBH NV. Der er pt. plads til 12 beboere i bofællesskaberne. Derudover er der i undervisningen plads til 2 indsatte, der går i frigang til undervisningen fra fængsel.
Undervisningen foregår man – fre fra kl. 8.30 – 15.00, fredag til kl. 14.00.

Værestedet Clean House:

Værestedet er et tilbud til tidligere misbrugere og tidligere kriminelle, der ønsker en clean tilværelse og et kriminalitetsfrit fællesskab. Værestedet har en daglig leder, men holdes derudover åbent af frivillige brugere.
Huset har som udgangspunkt åbent fra 08.00 – 23.00 (i weekender 24.00), hvis der er brugere der ønsker at holde huset åbent, hvilket er hovedreglen.
For at komme i Clean house må man ikke være under indflydelse af stoffer eller alkohol, men derudover er der ingen krav om clean periode.
Clean house kan hjælpe til at fastholde et liv uden misbrug og kriminalitet, b.la. ved at skabe nye relationer og venskaber med folk, der har de samme ønsker for fremtiden. Der afholdes endvidere en del stof- og alkoholfri arrangementer i huset, bl.a. juleaften, nytårsaften, påskefrokost, julefrokost, sommerfest m.m., samt diverse aktiviteter ad hoc.

Clean Home:

Er nu lukket.

Clean home er et bofællesskab for Københavner borgere, der midlertidigt ikke har et sted at bo. Stedet er primært tænkt som et yderligere udslusnings tilbud, f.eks. hvis man ikke har et permanent sted at bo efter et forløb i KRIS-Danmark, kan man blive tilbudt et værelse på Clean home ( i daglig tale kaldet HKP, da det ligger på Hans Knudsens Plads på Østerbro), indtil man har fået et permanent sted at bo.
Endvidere kan man også blive visiteret til HKP, hvis man efter endt døgnbehandling/ dagbehandling, ikke har en fast bolig.
Der er dog intet krav om, at man tidligere har haft et misbrug eller været kriminel. Kriteriet for at kunne få tilbudt et værelse på HKP er, at man skal være total afholdende fra stoffer og alkohol, samt have 30 dages dokumenteret clean tid. Derudover må ikke være aktiv kriminel. Overtrædes disse regler, bortvises man fra bofællesskabet.