Publikationer

Folder:

           Front                      Bagside
   

Bogen:

” Kriminalitet som livsstil “.            

Udgivet efter aftale med Gunnar Bergström, “Pedagogkonsult” i Sverige.

Oversat af: KRIS-Danmark
Sats og tryk: Nyborg Statsfængsels trykkeri.
Pris 350 kr inkl. forsendelse.

Bogen bestilles ved henvendelse hos sikkerpost@kris-danmark.dk

Kan også lånes på biblioteket.

Kan bestilles på biblioteket her.