Samarbejdspartnere

KRIS-Danmark koordinerer og forankrer vores indsats i et tæt samarbejde med:

 • De danske fængsler.
 • Kriminalforsorgen i Friheden (KIF).
 • Jobcentre i landets kommuner.
 • Socialforvaltninger i landets kommuner.
 • Enhed for Kriminalpræventive indsatser (EKI).
 • Misbrugscentre.
 • High Five.
 • Café Exit.
 • Kriminalforsorgens pensioner.
 • Behandlingstilbud (Alfa Fredensborg, Kongens Ø, Sct. Ols m.fl.).
 • Kriminalforsorgens bande exit