Udstationering

Det er vores erfaring, at den bedste effekt af vores tilbud opnås, når den kriminelle fjernes fysisk fra et kriminelt miljø. Det være sig det kriminelle miljø på ”gaden” som det kriminelle miljø i fængslerne.

At få en kriminel til at indgå i et nyt positivt fællesskab sammen med andre beboere og personalet har vist sig at være et effektivt redskab.

De fleste bliver udstationeret til KRIS Danmark med pensionsvilkår, og enkelte begynder med fængselsvilkår typisk de første 2 uger. Kriminalforsorgen, som udfører visitationen, vurderer individuelt, under hvilke vilkår den indsatte skal udstationeres.

Borgere, som kommer fra ekstern visitator som f.eks. kommuner og institutioner, vil som udgangspunkt blive indskrevet under samme vilkår som beboere på pensionsvilkår.

Som udstationeret bor man i bofællesskaberne Care House 1 eller 2 på Dortheavej i København, hvor der er plads til 12 beboere. Her har beboerne eget værelse med adgang til fælles køkken, fælles opholdstue og badeværelse.
Formålet er at danne trygge rammer for den løsladtes tilbagevenden til et liv uden kriminalitet og stoffer.

Det er et krav, at beboerne er totalt afholdende fra alle stemningsændrende midler. Der kræves 30 dages dokumenteret stoffrihed før indflytning.
Du læse om husreglerne her.

Bofællesskabet modtager beboere direkte fra fængsler, behandlingsinstitutioner og fra andre samarbejdspartnere.
Indflytningsdage er kun mandage, tirsdage og onsdage.

Indskrivning:

Ved indskrivning er der en række procedurer, som skal overholdes:

  • Underskrift på samtykkeerklæring og samarbejdsaftale
  • Udlevering af nøgler og kort samt kvittering for modtagelse heraf
  • Gennemgang af husregler

Opholdets varighed varierer efter behov (3-4 mdr.) og der kan tages hensyn til beboersammensætning.

Indslusningen:

I indslusningsperioden overnatter man på bostedet hver nat, også i weekenderne i minimum 14 dage.
Private gøremål skal lægges uden for undervisningen.
Beboeren følger den individuelle plan, og starter som regel i undervisningen dagen efter ankomst.
Kravene, der bliver stillet til den enkelte, vil være forskellige.

Læs om kontrol på bostederne her.